Bolagsrummet

Här skapar du bolagets aktiebok, splittar och gör emissioner, laddar upp dokument som du vill att andra användare skall ha tillgång till. Kategoriserar dokument, taggar dokument, sätter giltighetstider på dokument.