Följ

Vad finns i Mitt kontor? – fokus aktieägare

Mitt kontor är din personliga plats i INVONO One. Du loggar in med BankID och väl inne har du tillgång till uppdaterad information om ditt ägarskap i alla de bolag du har investerat i och som har sin digitala aktiebok i INVONO One.

  • Vi rekommenderar att du använder webbläsare Google Chrome och dator för bästa funktionalitet.
  • Mobilanpassning är under utveckling.
  • Personuppgifterna i denna instruktion är fiktiva.
  • Fördjupad information finns i slutet av artikeln.
  • Information om fler instruktioner i slutet av artikeln.


Investeringar

I Mitt kontor ser du både direkta investeringar som du gjort som privatperson och indirekta investeringar som du gjort via ett hel- eller delägt bolag. Vid investeringar via bolag tar systemet hänsyn till din ägarandel i investeringsbolaget och visar ditt ägande som privatperson. Om du t.ex. äger 50% av aktierna i bolaget Invest AB och Invest AB har köpt 10% av aktierna i Målbolaget AB; så kommer ditt privata indirekta innehav i Målbolaget AB, dvs. 5%, att visas i Mitt kontor.

Privat-och-via-bolag.png


Observera att för att du ska kunna se indirekta investeringar som du har gjort i ett bolag (Målbolaget AB) via ett bolag (Invest AB) behöver du först skapa ett bolagskonto för Invest AB och där lägga upp Invest AB:s aktiebok med dig själv (och i förekommande fall även andra) som aktieägare. Bolagskontot skapar du enkelt via Mitt kontor/Mina konton.

 

Om du klickar på knappen Öppna – till höger på raden – för något av bolagen får du tillgång till mer information om bolaget och din investering.

 

► Huvudbok och aktiebok

I huvudboken kan du följa hur bolaget och din egen investering har utvecklats i takt med t.ex. nyemissioner i bolaget. Du kan även spara ned eller skriva ut bolagets aktiebok i dess helhet eller begränsad till ditt eget ägande.

Huvudbok.png

 

► Information och Dokumentation

I Mitt kontor kan bolagen dela information och dokumentation med sina aktieägare på ett säkert sätt. Sådan dokumentation som ett bolag du investerat i har valt att dela med sina aktieägare ser du under rubriken Dokument. En uppdaterad aktieägarförteckning finns under rubriken Aktieägare.

 

Dokument.png

Mitt kontor är inte en arbetsyta utan syftar till att samla information som är relevant för just dig och skapa överblick. Informationen i Mitt kontor genereras från det eller de bolag som du är aktieägare i och det är alltså inte du själv som lägger till information i Mitt kontor. Tanken är att du på ett smidigt sätt ska få överblick över och information om dina investeringar i onoterade bolag.

 

Bolagskonto och/eller demobolag

Med ett Personkonto kan du skapa ett Bolagskonto. Förutsättningar för att kunna skapa ett Bolagskonto är att det dels är svenskt – vi hämtar uppgifter från Syna – och att en firmatecknare signerar med BankID.

I Mitt kontor/Mina konton har alla användare även tillgång till ett Demobolagskonto där alla funktioner i INVONO One finns tillgängliga för den som vill testa och prova utan att vara i skarpt läge.

 

Demobolag.png

 

Bolagsengagemang

Om du sitter i styrelsen eller är delaktig på annat sätt i något eller flera bolag som använder INVONO One är det också i Mitt kontor som du har översikt över dina olika bolagsengagemang samt över de möten du är inbjuden till och dina uppgifter.

 

Fler instruktioner

Fler instruktioner om INVONO One hittar du om du klickar på länken nedan. Där hittar du bland annat:

  • Hur du skapar ett Bolagskonto
  • Vägledning om du investerar via ett bolag…

Länk: support.invono.se

3.1.2 – 2019-0314

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

Powered by Zendesk