Följ

Kan du inte se ditt aktieinnehav?

Har du loggat in men ändå inte kan se ditt aktieinnehav under menyn Investeringar kan det bero på något av följande:

  • Företaget du är aktieägare i är inte färdiga med att sätta up sin aktiebok.
  • Du äger dina aktier via ett företag som inte är registrerat med uppsatt aktiebok i Invonos plattform. Detta gör du lättast genom att följa följande guide: Investera via ett Bolag.
  • Du är inte registrerad med den epost som du fick inbjudan till. Du kan be företaget du är aktieägare I att ändra tillhörande epost till den du registrerat med.

 

Har du fortfarande problem? Tveka inte att fråga i chatten så hjälper vi dig.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

Powered by Zendesk