Följ

Lägg till dokument - Bolagsrummet

Föreställ dig ett bibliotek och tjänsterna de erbjuder – de har en massiv mängd böcker i olika kategorier och genrer. Något för alla! Samma sak är det med Invonos plattform när det gäller dokumenthantering. Dokumenten må finnas på samma plats, men de organiseras olika beroende på attribut kopplade till dem. Detta är något du kan styra själv och det är upp till dig hur mycket extra information du adderar till dokumenten när du lägger till dem i Portalen.

Artikel förKontoägare, SuperAdministratör, Behörig Skapa 
Plats PortalenBolagsrum/Dokument/…

Dokumenttyper

Det finns inga restriktioner när det kommer till storlek (MB) på uppladdade dokument. Invono One™ fungerar inte som en server där du kan öppna en fil, jobba i den, spara och stänga den direkt på plattformen. Dock kan du ladda upp och lagra alla filtyper på plattformen. Någon annan kan ladda ner filen på sin dator, öppna den och jobba vidare i filen, spara och åter ladda upp den. Man kan säga att INVONO One agerar datarum/arkiv för uppladdade dokument.

Tips! Det du laddar upp skall någon annan kunna ladda ned och öppna utan att de behöver just den programvaran du använt. Ett lämpligt filformat är Acrobat PDF.

1. Ladda upp ett dokument

Välj plats

Under modulen Bolagsrum väljer du meny och mapp där filen skall ligga.

1.png

 

2.png

 

Lägg till dokument

Dra och släpp
Välj vilket dokument du vill lägga till INVONO One. Dra filen till dropp-fältet och släpp.


Klicka och välj
Du kan även lägga till dokumentet manuellt genom att klicka på dropp-fältet och sedan välja dokumentet från ditt skrivbord. Oavsett vilken metod du använder för att lägga till dokumentet kommer dess namn läggas till automatiskt som titel på plattformen.

 

3.png

 

2. Lägga till Attribut

När filen väl är uppladdad och markerad kan du välja att tilldela attribut som Kategorier, Taggar, frekvenser, Giltighetstid. Läs mer om detta på vår supportsida.

 

3. Publicera Dokument

Om du av någon anledning vill vänta med att publicera dokumentet är detta en möjlighet. Kanske vill du låta texten gro lite, eller behöver du dubbelkolla något? Ingen fara! När ett dokument läggs till på Portalen tilldelas det statusen Utkast, per automatik. För att behöriga ska få tillgång till dokumentet måste du dock publicera det. Det gör du genom att klicka på Spara som Publicerad längst ner till höger på sidan.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

Powered by Zendesk