Följ

Investera via ett Bolag

Portalen by Invono ™ erbjuder dig en överblick gällande de investeringar du gjort i bolag, som finns i Portalen. Som individ har du full översikt översikt över ditt aktieägande och kan enkelt ta del av på förändring. Men hur ser det ut om du vill investera via ett bolag undrar du? Är det ens ett alternativ? Och om ni är flera delägare i bolaget ni vill investera via? Det är fullt möjligt och vi tänkte visa hur den processen kan gå till med ett exempel.

Artikel för: Entreprenörer, Investerare och administratörer
Plats PortalenBolagsrum/Mitt Kontor

 

Personkonto Bas till alla

Conny, Sofie, Noel och Else är alla investerare i ett nätverk och samtliga har individuellt skaffat sig ett Personkonto. I modulen Mitt Kontor har de en överblick över sina privata investeringar. Nu har de startat ett gemensamt bolag vars affärsidé är att investera i intressanta bolag. Bolaget kallas för INVESTORY.01.png


Bolagskonto och INVESTORYs första aktiebok

Conny startar ett Bolagskonto för INVESTORY i Portalen by Invono™. Kontot är gratis (1-3 användare, därefter betalar bolaget per grupp av användare) och innehåller bland annat funktioner för att hantera bolagets aktieägare och att skapa bolagets aktiebok online. Conny skapar INVESTORYs första aktiebok. Conny, Sofie, Noel och Else går in med olika ägarandelar i INVESTORY. Funktionen för aktiehantering möjliggör även framtida splittar och emissioner.

 

02.png

 

När aktieboken är skapad kan respektive person se sitt aktieägande i INVESTORY under den personliga modulen Mitt Kontor. Där kan de också se INVESTORYs aktieägarlista som visar hur mycket de andra delägarna äger.

 

03.png

 

 

INVESTORY investerar i ett bolag

Bolaget RANDOMIZER – som också använder Portalen – gör en emission. INVESTORY köper in sig med 200 aktier. RANDOMIZER registrerar emissionen och skapar en ny aktiebok.

 

04.png

 


Eftersom alla parter använder Portalen kan Conny, Sofie, Noel och Else se sitt personliga aktieinnehav i både INVESTORY och RANDOMIZER. Under den personliga modulen Mitt Kontor och menyn Investeringar visas investeringarna uppdelade på privata och via bolag.


05.png

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

Powered by Zendesk