Följ

Vad är Personkonto och Bolagskonto?

I Portalen använder vi oss av två olika kontoslag – Personkonto och Bolagskonto. Tack vare det kan du vara sammankopplad med flera olika bolag.

Artikel för: Alla kontoägare
Plats Portalen: https://app.invono.se/signup // Mitt kontor/Mina konton

 

 

Det är precis som på Facebook eller Linkedin. Även där behöver du ha ett personligt konto för att kunna skapa företagssidor. Även Skatteverket använder sig av en liknande lösning för företag. 

personkonto_bolagskonto-2.png

 


Personkonto

Ett Personkonto är gratis. Alla som använder Portalen behöver ett Personkonto. Personkontot ger dig möjlighet att skapa Bolagskonton eller att ta del av information som bolag gjort tillgängligt för dig. Med ett personkonto har du ett eget privat rum i Portalen. Vi kallar det för Mitt kontor.

 

Bolagskonto

Portalen erbjuder olika typer av Bolagskonton [läs mer om våra Bolagskonton …]. Med ett Bolagskonto Premium kan bolaget t ex

  • Lagra och dela dokument
  • Bjuda in aktieägare/investerare att ta del av information
  • Låta styrelse och ledningsgrupp använda de digitala mötesrummen
  • Bjuda in revisor att ta del av bokslutsmaterial

 

Skapa ett Bolagskonto

Alla som har ett Personkonto kan skapa ett Bolagskonto. Under registreringsprocessen måste firmatecknare vara tillgänglig för att använda sitt BankID.

 

1.1.1 – 2018-03-29

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

Powered by Zendesk