Följ

Skapa eller uppdatera Bolagsinformationen

Bolagsinformationen kan jämföras med ett butiksfönster i ett köpcenter. En genomtänkt display skapar en inbjudande känsla och kunder stannar för att se vad butiken erbjuder. Detta kan appliceras på er bolagsinformation.  

Artikel för: Kontoägare, SuperAdministratör  
Plats Portalen: Bolagsrum/Företagsinformation/Företagsprofil/…

Möjligen är det en aktieägare som besöker ert bolags Portal, tittar på profilsidan och får intryck därefter. Om texten är uppdaterad och välkomnande ökar chanserna för ett gott första intryck.

Eftersom ni kan använda Invono One™ för att kommunicera med presumtiva investerare är det därför naturligtvis ännu viktigare med en aktuell bolagsinformation. Vi rekommenderar att du spenderar lite tid att se över informationen och lägga till vad du anser vara nödvändigt.

 

Syna AB och uppdaterad data

När Bolagskontot skapades hämtade INVONO One™ aktuella uppgifter från Syna AB. Om ni ändrar Bolagsnamn eller verksamhetskod hos Bolagsverket så uppdateras de per automatik i Portalen. För att övriga ändrade bolagsuppgifter hos Bolagsverket skall synas i Portalen behöver ni kontakta oss. Länk till kontaktsida.

 

Företagsprofil

Logotyp

Glöm inte att lägga till företagets logotyp! När den är uppladdad kommer den att visas på startsidan för användarna. För att exemplifiera har vi använt oss av ett fiktivt demo-bolag som vi kallar Tarandum. Du kan lägga till logotypen på två sätt:

  • Dra och släppa loggan
  • Välj fil från datorn

Logotyp.png

 

Företagsdetaljer

Med hjälp av Syna AB fylls de flesta fälten i automatiskt. Dock finns det några luckor du bör komplettera för att skapa en fullständig företagsprofil. Det kan vara svårt att komma igång med en beskrivande text oavsett vad det handlar om. För att hjälpa till samt ge förslag har vi skapat några punkter som kan vara hjälpsamma när du formulerar er Verksamhetsbeskrivning.

  1. Bolagets namn. – Troligen vet läsaren redan det, men bolagsnamnet är en viktig del i en företagspresentation och lite upprepning skadar inte. Därför bör bolagsnamnet nämnas redan i introduktionen.
  2. Vad är ni verksamma inom? – Det finns inte ett rätt svar utan kanske är ni verksamma inom flera branscher såsom Spel eller Fin tech?
  3. Någon specialitet? – Vad får er att sticka ut och vad skulle få läsaren att faktiskt läsa igenom hela er Verksamhetsbeskrivning?
  4. Beskriv vad ni gör! – Var så specifik som möjlig så att andra på ett lätt sätt kan föreställa sig det ni gör. Det är lätt att man själv förstår solklart eftersom man är så insatt, men utomstående har inte samma erfarenhet. Så ta några extra ord för att tydliggöra vad ni sysslar med. 
  5. Vad genererar ni för positiv effekt hos kunderna? –  Exempelvis kan du börja en mening med ”På så sätt får våra kunder…”
  6. Uppmaning till vidare kontakt! – hjälp läsaren att ta steget till dialog!

 

Kontaktperson

Fyll i bolagets kontaktperson så att användarna vet vem de skall kontakta när de har frågor om exempelvis material.

Kontakt.jpg

6.1.1 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

Powered by Zendesk