Hur signerar jag ett protokoll som är uppladdat till ett enkelt möte

Var - Mötessektionen

För att signera protokoll som laddats upp till ett enkelt möte, välj först de medlemmar som du behöver för att signera (finns i E-signeringspanelen) och skicka sedan en begäran om signering genom att klicka på "Begär E-signering". När protokollet har signerats kan du manuellt publicera protokoll - se artikel

Viktig Information

Se till att du har laddat upp protokollet och valt kategorin 'Protokoll' annars kommer du inte att kunna begära signering.

Medlemsbehörigheter

Alla medlemmar i gruppen som mötet tillhör har åtkomst till protokollet när det har publicerats.

Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss