Hur ber jag deltagare att gå med i ett enkelt möte

Var - Mötessektionen

Om du vill lägga till deltagare i ett möte bläddrar du till panelen "Deltagare" och väljer teammedlemmar från fältet. Det är också möjligt att lägga till deltagare som inte ingår i teamet, dvs. aktieägare och / eller externa personer via e-post.

Se till att du ber deltagarna att delta genom att klicka på raket ikonen längst upp till höger och välja "Bjud in deltagare".

Medlemsbehörigheter

Endast de medlemmar som krävs för att delta i mötet har tillgång till mötesagendan före och under mötet. Det är först när det slutliga protokollet har laddats upp och publicerats att alla medlemmar i gruppen har tillgång till filerna.
Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss