Hur skapar jag en uppgifts kategoi

Var - Uppgifts sektionen

För att lägga till en uppgiftskategori klickar du på länken "Skapa kategori" i rullgardinsmenyn under navigering "Alla uppgifter".

För att skapa underkategorier i en kategori, välj den kategori där underkategorierna ska läggas till och följ samma procedur, dvs. klicka på länken "Skapa kategori" i listrutan.

Ange namnet på kategorin med en beskrivning, om så krävs i pop.up-modalen.

Medlems behörigheter

Du kan ge åtkomst till kategorin för ett eller flera team, eller alternativt bara för enskilda medlemmar. Det är också möjligt att skapa en kombination av både ett team och enskilda medlemmar.
Det är också möjligt att lägga till team medan du utesluter vissa medlemmar i det teamet. För att göra detta klickar du bara bort alla medlemmar i ett team när deras namn visas i medlemsvalsfältet under teamvalsfältet. De kommer automatiskt att blockeras. De kan läggas till senare om det behövs genom att helt enkelt välja sitt namn från fältet för medlemsval.
Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss