Hur lägger jag till ett dokument

Var - Dokument sektionen

För att ladda upp ett dokument till en mapp välj först mappen och klicka på "Ladda upp" ikonen du hittar till vänster om filter ikonen och välj dokumentet från din dator.

Alternativt dra dokumentet direkt från din dators skrivbord till invonos platform inuti dokument sektionen.

När dokumentet laddats up lägger du till metadata till ditt dokument och / eller ändrar dokumentnamnet (du behåller originalnamnet på filen), ger dem giltigt från och till datum inkl. en påminnelse som varnar dig själv när dokumentet löper ut.
Du kan till och med lägga till eller ta bort medlemsbehörigheter på dokumentnivå som kommer att åsidosätta mappens behörigheter som dokumentet tillhör.

Medlems behörigheter

Du kan ge åtkomst till mappen för ett eller flera team, eller alternativt bara för enskilda medlemmar. Det är också möjligt att skapa en kombination av både ett team och enskilda medlemmar.
Det är också möjligt att lägga till team medan du utesluter vissa medlemmar i det teamet. För att göra detta klickar du bara bort alla medlemmar i ett team när deras namn visas i medlemsvalsfältet under teamvalsfältet. De kommer automatiskt att blockeras. De kan läggas till senare om det behövs genom att helt enkelt välja sitt namn från fältet för medlemsval.
Aktieägare behörigheter - Endast tillgängliga om mappen dokumentet ligger i är delad med aktieägare
Du kan dela mappen med företagets aktieägare, dvs de kommer att ha en separat vy av mappen under avsnittet "Investeringar" tills mappen antingen är odelad eller aktieägaren inte längre är en aktieägare.
Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss