Hur skapar jag en aktiebok från bolagets startdatum

Var -  Ägarskap sektionen

För att skapa en aktiebok från ditt bolags startdatum välj "Starta aktieboken" under ägarskap i huvudmenyn.

Välj alternativ A - "Lägg upp aktieboken från bolagets startdatum"

Lägg till aktiekapitalet och Totalt antal aktier.

Skapa aktietypen genom att antingen välja fördefinierade alternativ eller skriva dina egna kombinationer, dvs välja vanliga aktier och en serie eller bara vanliga aktier. Alternativt skriver du namnet på aktien i det första fältet, dvs Donald Duck och väljer en serie om det behövs. Tilldela antalet aktier per angiven aktietyp, bifogade röster och eventuella transaktionsbegränsningar
Du kan skapa så många aktietyper som krävs antingen här eller senare när aktieboken har skapats.

Lägg till aktieägare som privata individer eller som organisationer. Vi använder oss av SYNA för att hämta information om aktieägaren från Skatteverket och Bolagsverket.

När skapandet av aktieboken är färdigt kommer du se alla aktieposter med tillhörande information.

Du kommer också se ett nytt menyval under ägarskap där det står "Transaktioner" - Här kan du skriva in ditt företags transaktioner så din aktiebok hålls uppdaterad. Du kan skapa nyemissioner, dela aktier, convetera aktier med mera.

Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss