Jag kan inte se mitt aktieinnehav

Om du inte kan se dina investeringar i ett företag som du äger aktier i kan du ha ett eller flera av följande problem.

För privatägda aktier

  • Företaget som du äger aktier i är inte registrerat på Invonos plattform. Kontakta företaget och bjud dem in i Invonos plattform.
  • Företaget som du äger aktier i har inte korrekt information om dig. Kontakta företaget och begär att de uppdaterar sin information.
  • Du har inte registrerat dig på Invonos plattform. Läs mer om hur du registrerar dig med BankID eller med användarnamn och lösenord
  • Du letar inte på rätt plats. Läs mer...

För aktier som innehas via ett företag som du äger

  • Företaget som ditt eget företag innehar aktier i är inte registrerat på Invonos plattform. Kontakta företaget och bjud dem in i Invonos plattform.
  • Företaget som ditt eget företag har andelar i har inte korrekt information om ditt företag. Kontakta företaget och begär att de uppdaterar sin information.
  • Du har ännu inte lagt till ditt eget företag till Invonos plattform. Läs mer...
  • Du har inte lagt upp aktiebok för ditt eget företag. Läs mer...
  • Du har inte lagts till som aktieägare i ditt eget företag.
Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss