Kom igång med Dokument

Var -  Dokument sektionen

Välj antingen den fördefinierade eller skapa en egen mappstruktur för att komma igång. Du kan se den fördefinierade mappstrukturen här. [link].

Oberoende av vilken struktur du väljer kan du skapa, ändra och flytta mappar på samma sätt. Använd pilarna vid mappnamnen för att navigera mellan mappar, editera mappar samt skapa undermappar.

För att skapa en ny mapp, ange namnet på mappen och eventuellt en beskrivning (valfritt) i popup modalen, lägg till medlemsbehörigheter, dvs vem som har åtkomst till mappen. Du kan också välja att dela mappen (speglad vy) med aktieägarna. Klicka på "Skapa" när du är klar.

För att ladda upp ett dokument till en mapp välj först mappen och klicka på "Ladda upp" ikonen du hittar till vänster om filter ikonen och välj dokumentet från din dator.

Lägg till metadata till ditt dokument och sätt giltighetsdatum inkl. en påminnelse om när dokumentet löper ut. Du kan lägga till eller ta bort medlemsbehörigheter på dokumentnivå som kommer att åsidosätta mappens behörigheter som dokumentet tillhör.

Svarade detta på din fråga? Tack för feedbacken Det gick inte att skicka din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss